2017 ընթացիկ հաշվետվություններ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը «Արհեստագործական ուսումնարաններ» և «Պետական աջակցություն «Շուշիի երաժշտանոցի ընկերակցության Դ. Ղազարյանի անվան բարեգործական գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին» ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից  «Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր» ծրագրով ԼՂՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի շրջանակներում «ԼՂՀ բնակավայրերում ջեռուցման համակարգերի արդիականացում» ծրագրով ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված  վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


doc ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը «Պետական աջակցություն Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին» ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc

ԼՂՀ  պետական բյուջեից ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը ««Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում» և  ««Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում» ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc
ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից արտաբյուջետային միջոցների ձևավորման ու օգտագործման, ԼՂՀ պետական բյուջեից  «Հարկային վարչարարության արդիականացման» ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc

Կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի շրջանակներում «Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվող ընթացիկ նորոգումներ» ծրագրով ԼՂՀ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ