2015 ընթացիկ հաշվետվություններ
doc

Մշակույթի և սպորտի ոլորտում իրականացված կապիատալ ներդրումների ծրագրով ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման և պետական սեփականության կառավարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

 

 

doc

 

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը մշակութային և երիտասարդական միջոցառումներ, «Պետական աջակցություն «Արցախի ձայն» ՓԲԸ-ին», «Կենտրոնացված կարգով մշակութային օջախների համար գույքի ձեռքբերում» ծրագրերով, ինչպես նաև ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման  և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

Բնակարանային շինարարության ոլորտում իրականացված կապիտալ ներդրումների ծրագրով ԼՂՀ քղաքաշինության նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման և պետական սեփականության կառավարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման, ինչպես նաև «ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ-ի բաժնեմասի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման   նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

Կապիտալ ներդրումների ծրագրի  «Ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգերի զարգացում և շահագործում» ուղղությամբ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և պետական սեփականության կառավարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

 

doc

 

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարությանը «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում» ծրագրով և կրթական ծրագրերով, ինչպես նաև ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման  և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության  կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից գյուղատնտեսական նշանակության ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ  իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության օգտագործման և կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից կրթության ոլորտում իրականացված կապիտալ ներդրումների ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման և պետական սեփականության կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 

doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության օգտագործման և կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ


doc

ԼՂՀ պետական բյուջեից ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովին հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալdoc

ԼՂՀ ԿԱ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության օգտագործման և կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ