2012 ընթացիկ հաշվետվություններ
doc ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Արցախի ներդրումային հիմնադրամին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc «ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր» ծրագրային հարցի շրջանակներում իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերի և հավելավճարների ձևավորման գործընթացի  նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Ջրային համակարգերի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc
doc
doc
excelicon copy Հավելված
doc
doc

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ