Վերահսկիչ պալատի ֆինանսական գործունեության աուդիտ

Աուդիտորական եզրակացություններ

ԼՂՀ Վերահսկիչ պալատի աշխատակազմի ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ

-2016 թվականի-
-2015 թվականի-
-2014 թվականի-
-2013 թվականի-
-2012 թվականի-
-2011 թվականի- 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ