2011թ. ընթացիկ հաշվետվություններ
doc Կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասի կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության մասին
doc «ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական բաժիններին չդասվող ծախսեր» ծրագրային հարցի շրջանակներում իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին
doc Արցախի ներդրումային հիմնադրամին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից բյուջետային ծրագրերի կատարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Մասնավորեցման սուբյեկտների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի, բժշկական սարքավորումների և տրանսպորտի ձեռքբերման պետական բյուջեի ծրագրերի կատարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ գանձապետական համակարգի կողմից խնդիրների իրագործման, այդ թվում՝ պետական և համայնքային դրամական միջոցների կառավարման և ծախսերի ֆինանսավորման գործի կազմակերպման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին
doc Կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության մասին
excelicon copy Հավելվածներ
docԼՂՀ պետական բյուջեից «Սոցիալական պաշտպանություն» ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
 

 

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ