2010թ. ընթացիկ հաշվետվություններ
doc ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտադրական ենթակառուցվածքների վարչությունում իրականացված վերահսկողության մասին
doc ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում ու ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամում իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
«ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական խմբին (բաժիններին) չդասվող ծախսեր» ծրագրային հարցի շրջանակներում իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության վարչությունում իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ԼՂՀ դատախազությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց գործունեության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc ԼՂՀ արդարադատության նախարարությունում իրականացված վերահսկողության մասին
doc ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեում իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին
doc

ԼՂՀ ԿԱ զբոսաշրջության վարչությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

doc
doc Հավելվածներ թթ. 1-4
doc Հավելվածներ թթ. 5-8
doc Հավելվածներ թթ. 9-12
doc Հավելվածներ թթ. 13-16
doc Հավելվածներ թթ. 17-20

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը

doc Պետական կարիքների համար գնումների գործընթացի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին
doc ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ տնտեսական զարգացման նախարարությանը ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև՝ պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ դատական դեպարտամենտին ԼՂՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc
 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ