2009թ. ընթացիկ հաշվետվություններ
doc Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc «Ստեփանակերտի ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՈԱԿ-ին ԼՂՀ պետական բյուջեի «Հիմնական խմբին չդասվող ծախսեր» խմբի շրջանակներում հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության վերաբերյալ
doc Պետական գույքի կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև կանոնադրական կապիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց գործունեության նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում ԼՂՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությանը հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
excelicon copy Հավելված
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Սոցիալական ապահովություն» ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ Հադրութի շրջանի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում ԼՂՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմին հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ պետական բյուջեից «Կրթություն և գիտություն» ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
excelicon copy Հավելվածներ թթ.1,2
doc ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի համայնքներում վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայությանը պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովին ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
doc ԼՂՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմին ԼՂՀ պետական բյուջեից «Ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ» խմբի շրջանակներում հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ
 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ