2008թ. ընթացիկ հաշվետվություններ
ԼՂՀ արտաբյուջետային միջոցների մուտքերի և դրանց ծախսերի նկատմամբ վերահսկողություն (ընտրանքային)
doc ԼՂՀ պետական բյուջեով նախատեսված հիմնական խմբին չդասվող այլ ծախսային ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման մասին (ընտրանքային)
doc Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև կանոնադրական կպիտալում 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն
doc Շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական ռեսուրսների օգտագործման նակատմամբ վերահսկողություն (ընտրանքային)
doc Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման պետական նպատակային ծրագրերի իրականավման համար պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն
doc Պետական գույքի գնորդների և վարձակալների կողմից ներդրումային պարտավորությունների կատարման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողություն (ընտրանքային)
ԼՂՀ համայնքների կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և օգտագործման մասին
doc ԼՂՀ Մարտունու շրջան
doc ԼՂՀ Շուշիի շրջան
doc ԼՂՀ Շահումյանի շրջան
Պետական պատվերի և ծրագրերի կատարման նպատակով պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման մասին
doc ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմ
doc ԼՂՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմ
doc ԼՂՀ Շահումյանի շրջանի վարչակազմ
doc ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն
doc ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն
doc ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ