Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վերահսկիչ Պալատ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատն անկախ մարմին է, որը հսկողություն է իրականացնում բյուջետային միջոցների, օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից ստացված փոխառությունների ու վարկերի, պետական ու համայնքային սեփականության օգտագործման նկատմամբ։

Սահմանադրություն, հոդված 121-րդ, մաս 1-ին


Վերահսկիչ պալատի գործունեության սկզբունքներն են՝ անկախությունը, օրինականությունը, անաչառությունը և հրապարակայնությունը։


Վերահսկիչ պալատն իր խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական մարմիններից։

 
ԱՐԱԳ ԱՆՑՈՒՄ
ՈՐՈՆՈՒՄ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ